Op alle overeenkomsten van Wagenaar Interieur zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden.

Een exemplaar van deze voorwaarden vindt u hier.